Birthday Mailer

  • Feliciteer je klanten op hun verjaardag en verras ze met een kortingscode
  • Makkelijk en snel in te stellen
  • Handig overzicht van gebruikte kortingscodes en verjaardagen

Waarom Birthday mailer?

Iedereen is blij met een kadotje als ze jarig zijn. Birthday mailer kijkt naar wanneer je klanten jarig zijn en stuurt automatisch een mailtje met een kortingscode op de verjaardag van de klant.

 

Hoe werkt Birthday mailer?

Je vult eerst de email instellingen in, vervolgens maak je een email sjabloon aan voor een specifieke taal en daarna vul je de kortingscode instelling in. Hierna doet birthday mailer de rest. Je klanten krijgen als ze jarig zijn een felicitatie mailtje. De klanten die jarig zijn en de gebruikte kortingscodes die via birthday mailer verzonden zijn, zijn makkelijk terug te vinden in een overzicht.

 

Installatie

Stap 1: Installeer de App en login. (je inloggegevens worden per mail verstuurd)

Stap 2: Configureer je instellingen.

Stap 3: Sla je configuratie op. Birthday mailer doet de rest.

 

Kosten:

De kosten van deze app zijn vanaf € 1,- per maand na een proefperiode van 14 dagen.

De kosten van de applicatie zijn gebaseerd op het aantal mails die verstuurd worden aan je klanten. De kosten per mail bedragen € 0.05 per verzonden mail.

 

Birthday mailer als Ecwid app

We hebben deze app voor Ecwid ontwikkeld. Als je vragen hebt over deze apps, horen we graag van je.
Voor directe installatie:
Ecwid-app: Birthday mailer

 

Bekijk al onze Ecwid-apps hier. Ook bouwen we apps op maat en complete webshops in diverse systemen. Lees meer informatie over het bouwen van een webshop of neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden.

------------------

  • Congratulate your customers on their birthday and surprise them with a discount code

  • Easy and quick to set up

  • Handy overview of used discount codes and birthdays

Why Birthday mailer?

Everyone is happy with a present on their birthday. Birthday mailer looks at when your customers have their birthday and automatically sends an email with a discount code on the customer's birthday.

 

How does Birthday mailer work?

You first fill in the email settings, then you create an email template for a specific language and then you fill in the discount code setting. After that, birthday mailer does the rest. Your customers will receive a congratulatory email on their birthday. The customers who have their birthday and the used discount codes sent via birthday mailer can easily be found in an overview.

Installation

Step 1: Install the App

Step 2: Configure your settings.

Step 3: Save your configuration. Birthday mailer does the rest.

 

Cost:

The costs of this app are from € 1 per month after a trial period of 14 days.

The cost of the application is based on the number of emails sent to your customers. The costs per mail are € 0.05 per sent mail.

 

Birthday mailer as Ecwid app

We developed this app or plugin for Ecwid. If you have any questions about these apps, we'd love to hear from you.

For direct installation:
Ecwid app: Birthday mailer

 

View all our Ecwid apps here. We also build custom apps and complete web shops in various systems. Read more information about building a webshop or contact us directly for the possibilities.