Composite product

  • Combineer producten in één pakket
  • Alle benodigde producten binnen één muisklik
  • De voorraad past zichzelf automatisch aan

Waarom Composite product?

Stel je voor, je verkoopt verschillende producten die bestaan uit meerdere sub-producten die samen één geheel vormen. Omdat jij en je klanten liever geen onderdelen missen en in een rompslomp van retourneren, bijwerken van voorraden en ontevredenheid terecht komen, hebben wij Composite product ontwikkeld.

 

Hoe werkt Composite product?

Met de Composite product App toon je meerdere producten als één product. Je koppelt meerdere subproducten aan een hoofdproduct. Zodra een bezoeker het hoofdproduct bestelt in jouw webshop, zal de voorraad van je hoofdproduct én alle subproducten worden bijgewerkt. Enkel het hoofdproduct zal zichtbaar zijn in de winkelmand en op de orderbevestiging.

 

Installatie

Stap 1: Installeer de App

Stap 2: Kies de wijze voor het bepalen van de nieuwe Default

Stap 4: Sla je configuratie op. Composite product doet de rest

 

Kosten:

De kosten van deze app zijn vanaf € 2,50 per maand na een proefperiode van 14 dagen.

De kosten van de applicatie zijn gebaseerd op het aantal SKU dat beschikbaar is in uw webshop en de versie die u gebruikt.

De volgende staffelen worden gebruikt en toegevoegd aan de basisprijs van € 2,50:

0 - 10 SKU: Gratis
11 - 100 SKU: €1.25 per maand
101 - 250 SKU: €1.50 per maand
251 - 1000 SKU: €3.75 per maand
1001 - 2500 SKU: €6.25 per maand
unlimited: € 6.75 per maand

 

Composite product als Ecwid app

We hebben deze app voor Ecwid ontwikkeld. Als je vragen hebt over deze apps, horen we graag van je.
Voor directe installatie:
Ecwid-app: Composite product

 

Bekijk al onze Ecwid-apps hier. Ook bouwen we apps op maat en complete webshops in diverse systemen. Lees meer informatie over het bouwen van een webshop of neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden.

------------------

  • Combine products in one package
  • All necessary products within one click
  • The stock automatically adjusts itself

Why Composite product?

Imagine, you sell different products that consist of multiple sub-products that together form one whole. Because you and your customers prefer not to miss any parts and end up in a hassle of returning, updating stocks and dissatisfaction, we have developed Composite Product.

 

How does Composite product work?

With the Composite Product App you can show multiple products as one product. You link multiple subproducts to a main product. As soon as a visitor orders the main product in your webshop, the stock of your main product and all sub-products will be updated. Only the main product will be visible in the shopping cart and on the order confirmation.

 

Installation

Step 1: Install the App

Step 2: Select the method for determining the new Default

Step 4: Save your configuration. Compostie product does the rest

 

Cost:

The costs of this app are from € 2,50 per month after a trial period of 14 days.

The cost of the application is based on the number of SKU available in your webshop and the version you are using.

The following tiers are used and added to the base price of € 2,50:

0 - 10 SKU: Free
11 - 100 SKU: €1.25 per month
101 - 250 SKU: €1.50 per month
251 - 1000 SKU: €3.75 per month
1001 - 2500 SKU: €6.25 per month
unlimited: € 6.75 per month

 

Composite product as Ecwid app

We developed this app or plugin for Ecwid. If you have any questions about these apps, we'd love to hear from you.

For direct installation:
Ecwid app: Composite product

 

View all our Ecwid apps here. We also build custom apps and complete web shops in various systems. Read more information about building a webshop or contact us directly for the possibilities.