Dynamic Default

  • Toon altijd de productvariant die op voorraad is
  • Productvarianten die niet op voorraad zijn worden niet getoond
  • Kies zelf de voorwaarden waarop een variant getoond wordt

Waarom Dynamic Default?

Je hebt het wel eens, een product met meer dan één variant waarvan de standaardvariant is uitverkocht. Het ontsierende ‘uitverkocht’ of ‘niet op voorraad’ zal klanten niet interesseren om dit product te bekijken, ondanks het feit dat er andere varianten zijn.

 

Middels Dynamic Default is het mogelijk om de standaardvariant automatisch te wijzigen wanneer deze niet langer voorradig is of een drempel heeft bereikt. Dynamic Default is een slimme app die ervoor zorgt dat het product met voorraad altijd als eerste wordt getoond.

 

Hoe werkt Dynamic Default?

Dynamic Default importeert alle (product-) data uit jouw Lightspeed webshop. Je bent dus niet onnodig veel tijd kwijt met het invoeren van producten en varianten.

 

Installatie

Stap 1: Installeer de App

Stap 2: Kies de wijze voor het bepalen van de nieuwe Default

Stap 4: Sla je configuratie op. Dynamic Default doet de rest

 

Kosten:

De kosten van deze app zijn vanaf € 0,- per maand na een proefperiode van 14 dagen.

De kosten van de applicatie zijn gebaseerd op het aantal SKU dat beschikbaar is in uw webshop en de versie die u gebruikt.

De volgende staffelen worden gebruikt en toegevoegd aan de basisprijs van € 0:

0 - 10 SKU: Gratis
11 - 100 SKU: €1.25 per maand
101 - 250 SKU: €1.50 per maand
251 - 1000 SKU: €3.75 per maand
1001 - 2500 SKU: €6.25 per maand
unlimited: € 6.75 per maand

 

Dynamic Default als Ecwid app

We hebben deze app voor Ecwid ontwikkeld. Als je vragen hebt over deze apps, horen we graag van je.
Voor directe installatie:
Ecwid-app: Dynamic Default

 

Bekijk al onze Ecwid-apps hier. Ook bouwen we apps op maat en complete webshops in diverse systemen. Lees meer informatie over het bouwen van een webshop of neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden.

------------------

  • Always show the product variant that is in stock

  • Product variants that are not in stock are not shown

  • Choose the conditions under which a variant will be displayed

Why Dynamic Default?

You have it sometimes, a product with more than one variant of which the standard variant is sold out. The disfiguring "sold out" or "out of stock" won't interest customers in viewing this product, despite the fact that there are other variants.

 

Dynamic Default makes it possible to automatically change the standard variant when it is no longer in stock or has reached a threshold. Dynamic Default is a smart app that ensures that the product with stock is always shown first.

 

How does Dynamic Default work?

Dynamic Default imports all (product) data from your Lightspeed webshop. So you don't waste an unnecessary amount of time entering products and variants.

 

Installation

Step 1: Install the App

Step 2: Select the method for determining the new Default

Step 4: Save your configuration. Dynamic Default does the rest

 

Cost:

The costs of this app are from € 0 per month after a trial period of 14 days.

The cost of the application is based on the number of SKU available in your webshop and the version you are using.

The following tiers are used and added to the base price of €0:

0 - 10 SKU: Free
11 - 100 SKU: €1.25 per month
101 - 250 SKU: €1.50 per month
251 - 1000 SKU: €3.75 per month
1001 - 2500 SKU: €6.25 per month
unlimited: € 6.75 per month

 

Dynamic Default as Ecwid app

We developed this app or plugin for Ecwid. If you have any questions about these apps, we'd love to hear from you.

For direct installation:
Ecwid app: Dynamic Default

 

View all our Ecwid apps here. We also build custom apps and complete web shops in various systems. Read more information about building a webshop or contact us directly for the possibilities.