Happy Holidays

  • Plaats een confetti- of sneeuw effect over je webshop.
  • Creëer de juiste sfeer voor het moment.
  • De ultieme beleving in jouw webshop.

Waarom Happy holidays?

Met Happy holidays ervaart jouw klant een unieke sfeer in jouw webshop. Je past het effect aan per seizoen, en zorgt voor een unieke seizoensbeleving.

 

Installatie

Stap 1: Installeer de App

Stap 2: Configureer je instellingen

Stap 3: Sla je configuratie op. Happy Holidays doet de rest.

 

Extra informatie

Het duurt ongeveer 5 minuten voordat het effect verschijnt in jouw webshop.

 

Kosten:
De kosten van deze aanvraag bedragen € 0,50 per maand. Deze applicatie heeft geen proefperiode.

 

Happy Holidays als Ecwid app

We hebben deze app voor Ecwid ontwikkeld. Als je vragen hebt over deze apps, horen we graag van je.
Voor directe installatie:
Ecwid-app: Happy Holidays

 

Bekijk al onze Ecwid-apps hier. Ook bouwen we apps op maat en complete webshops in diverse systemen. Lees meer informatie over het bouwen van een webshop of neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden.

----------

 

  • Place a confetti or snow effect over your webshop
  • Create the right atmosphere for the moment
  • The ultimate experience in your webshop

Why Happy holidays?

With Happy holidays, your customer experiences a unique atmosphere in your webshop. You adjust the effect per season, and ensure a unique seasonal experience.

 

Installaton

Step 1: Install the App

Step 2: Configure your settings

Step 3: Save your configuration. Happy Holidays does the rest.

 

Additional information

It takes about 5 minutes before the effect appears in your webshop.

 

Costs:
The costs of this application are € 0.50 per month. This application does not have a trial period.

 

Happy Holidays as Ecwid app

We developed this app or plugin for Ecwid. If you have any questions about these apps, we'd love to hear from you.

For direct installation:
Ecwid app: Happy Holidays

 

View all our Ecwid apps here. We also build custom apps and complete web shops in various systems. Read more information about building a webshop or contact us directly for the possibilities.