Invoice module

Maak facturen beschikbaar voor ingelogde klanten

Ingelogde klanten kunnen zelf een pdf downloaden van hun facturen

Nooit meer tijd verliezen met het opzoeken van klantfacturen

Waarom de Invoice Module?

De invoice module maakt het mogelijk dat een ingelogde gebruiker een PDF versie van zijn factuur kan downloaden, in zijn 'mijn account' omgeving.

Het komt je vast bekend voor; klanten die facturen opvragen voor bestellingen die lang geleden zijn geplaatst waarvan de exacte datum niet bekend is. Deze factuur opzoeken is een tijdrovend proces. De invoice module geeft de klant zelf de touwtjes in handen. De 'invoice' module maakt het mogelijk dat een ingelogde gebruiker een PDF versie van zijn factuur kan downloaden, in zijn 'mijn account' omgeving.

 

Stappen voor installatie

Stap 1; Installeer de App.

Stap 2: Activeer de applicatie en bewerk de instellingen naar wens.

Stap 3De app doet de rest en toont de afbeeldingen naast de opties.

 

Kosten:

De kosten van deze app zijn vanaf € 1,- per maand na een proefperiode van 14 dagen.

De kosten van de applicatie zijn gebaseerd op het aantal SKU dat beschikbaar is in uw webshop. De volgende staffelen worden gebruikt en toegevoegd aan de basisprijs van € 1:

0 - 10 SKU: Gratis
11 - 100 SKU: €1.25 per maand
101 - 250 SKU: €1.50 per maand
251 - 1000 SKU: €3.75 per maand
1001 - 2500 SKU: €6.25 per maand
unlimited: € 6.75 per maand

 

Invoice Module als Ecwid app

We hebben deze app of plug-in voor Ecwid ontwikkeld. Als je vragen hebt over deze apps, horen we graag van je.
Voor directe installatie:
Ecwid-app: Invoice Module

Bekijk al onze Ecwid-apps hier. Ook bouwen we apps op maat en complete webshops in diverse systemen. Lees meer informatie over het bouwen van een webshop of neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden.

------------

  • Make invoices available to logged-in customers
  • Logged-in customers can download a PDF of their invoices themselves
  • No more wasting time looking up customer invoices

Why Invoice Module?

The invoice module makes it possible for a logged-in user to download a PDF version of his invoice, in his 'my account' environment.

It probably sounds familiar; customers requesting invoices for orders placed a long time ago whose exact date is not known. Looking up this invoice is a time-consuming process. The invoice module puts the customer in control. The 'invoice' module makes it possible for a logged-in user to download a PDF version of his invoice, in his 'my account' environment.

 

Steps for installation

Step 1: Install the App.

Step 2: Upload the images you want to appear besides the icons and click on save.

Step 3: The app will do the rest and will show the images next to the options.

 

Cost:

The costs of this application are from € 1 per month after a trial period of 14 days.

The cost of the application will be based on the number of SKU available in your webshop. The following graduated scales will be used and will be added to the basic price of € 1:

0 - 10 SKU: Free
11 - 100 SKU: €1.25 per month
101 - 250 SKU: €1.50 per month
251 - 1000 SKU: €3.75 per month
1001 - 2500 SKU: €6.25 per month
unlimited: € 6.75 per month

 

Invoice Module as Ecwid app

We developed this app or plugin for Ecwid. If you have any questions about these apps, we'd love to hear from you.

For direct installation:
Ecwid app: Invoice Module

 

View all our Ecwid apps here. We also build custom apps and complete web shops in various systems. Read more information about building a webshop or contact us directly for the possibilities.