Most Popular Products

  • Geef de populairste producten weer op de product pagina
  • Makkelijk en snel om in te stellen met voorbeelden
  • Automatische bepaling op basis van koop gedrag van je klanten

Waarom Most Popular products?

Most Popular products is een simpele, maar toch effectieve app. De app geeft producten weer die het populairst zijn op uw webshop. Dit helpt de gebruiker makkelijk producten te vinden.

 

Hoe werkt Most Popular products?

Je vult een aantal in om te bepalen hoeveel producten weergegeven worden in het  blok. Je vult een selector in van de container waar je het blok wil hebben, dan activeer je de app. Nu kunnen bezoekers de most popular products zien op elke product pagina.

We bepalen de populairiteit van producten middels het aantal verkochten producten.

 

Installatie

Stap 1: Installeer de App

Stap 2: Configureer je instellingen.

Stap 3: Sla je configuratie op. Birthday mailer doet de rest.

 

Kosten:

De kosten van deze app zijn vanaf € 1,- per maand na een proefperiode van 14 dagen.

De kosten van de applicatie zijn gebaseerd op het aantal SKU dat beschikbaar is in uw webshop en de versie die u gebruikt.

De volgende staffelen worden gebruikt en toegevoegd aan de basisprijs van € 1:

0 - 10 SKU: Gratis
11 - 100 SKU: €1.25 per maand
101 - 250 SKU: €1.50 per maand
251 - 1000 SKU: €3.75 per maand
1001 - 2500 SKU: €6.25 per maand
unlimited: € 6.75 per maand

 

Most Popular products als Ecwid app

We hebben deze app voor Ecwid ontwikkeld. Als je vragen hebt over deze apps, horen we graag van je.
Voor directe installatie:
Ecwid-app: Most Popular products

 

Bekijk al onze Ecwid-apps hier. Ook bouwen we apps op maat en complete webshops in diverse systemen. Lees meer informatie over het bouwen van een webshop of neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden.

------------------

  • Display the most popular products on the product page

  • Easy and quick to set up with examples

  • Automatic determination based on the purchasing behavior of your customers

Why Most Populair products?

Most Popular products is a simple, yet effective app. The app displays products that are the most popular on your webshop. This helps the user to easily find products.

 

How does Most Popular products work?

You enter a number to determine how many products are displayed in the block. You fill in a selector of the container where you want the block, then you activate the app. Now visitors can see the most popular products on each product page.

We determine the popularity of products by the number of products sold.

Installation

Step 1: Install the App

Step 2: Configure your settings.

Step 3: Save your configuration. Most Populair products does the rest.

 

Cost:

The costs of this app are from € 1 per month after a trial period of 14 days.

The cost of the application is based on the number of SKU available in your webshop and the version you are using.

The following tiers are used and added to the base price of €1:

0 - 10 SKU: Free
11 - 100 SKU: €1.25 per month
101 - 250 SKU: €1.50 per month
251 - 1000 SKU: €3.75 per month
1001 - 2500 SKU: €6.25 per month
unlimited: € 6.75 per month

 

Most Popular products as Ecwid app

We developed this app or plugin for Ecwid. If you have any questions about these apps, we'd love to hear from you.

For direct installation:
Ecwid app: Most Popular products

 

View all our Ecwid apps here. We also build custom apps and complete web shops in various systems. Read more information about building a webshop or contact us directly for the possibilities.