Powersale

  • Prijs al je producten in één keer af, op een vooraf gepland moment.
  • Maak eenvoudig een selectie van producten, categorieën of merken die je wil afprijzen.
  • Bepaal wanneer jouw producten weer de oorspronkelijke prijs moeten krijgen.

Waarom Powersale?

Het is weer uitverkoop! Seizoensuitverkoop, OP = OP, bulk,- week,- maand,- of dagaanbieding. Zet met Powersale je producten klaar voor de uitverkoop zodat de sale in één keer kan beginnen. Lekker makkelijk, overzichtelijk en efficiënt. Laat die uitverkoop maar beginnen!

 

Hoe werkt Powersale?

Met de Powersale kan je ruimschoots van tevoren je producten klaarzetten voor de uitverkoop.

Kies je product, je korting en de datum en tijd wanneer je je product in de uitverkoop wilt doen. Powersale doet de rest. Wil je de producten weer uit de sale na een bepaalde periode? Je kunt dit zelf configureren in onze App.

 

De Powersale applicatie is te gebruiken in een basis uitvoering of in een Pro uitvoering.
In de Basis uitvoering is het mogelijk om op product niveau korting in te stellen die vanaf een specifieke datum en tijd van start zal gaan.
In de Pro uitvoering is het mogelijk om korting int e stellen die vanaf een specifieke datum en tijd van start zal gaan. De korting die kan van toepassing zijn op specifieke producten, gehele categorieën of merken. Tevens kan er gewerkt worden met een procentuele of absolute korting.

 

Installatie

Stap 1: Installeer de App.
Stap 2: Maak een selectie van categorieën, merken of producten die je wilt afprijzen.
Stap 3: Kies het kortingspercentage of de nieuw absolute prijs.
Stap 4: Kies het moment dat de afprijzing doorgevoerd dient te worden, en het moment dat de producten weer de oorspronkelijke prijs moeten krijgen.
Stap 5: Sla je configuratie op. Powersale doet de rest.

 

Kosten:

De kosten van deze app zijn vanaf € 1,- per maand na een proefperiode van 14 dagen.

De kosten van de applicatie zijn gebaseerd op het aantal SKU dat beschikbaar is in uw webshop en de versie die u gebruikt.

De volgende staffelen worden gebruikt voor de Basis versie en toegevoegd aan de basisprijs van € 1:

0 - 10 SKU: Gratis
11 - 100 SKU: €1.25 per maand
101 - 250 SKU: €1.50 per maand
251 - 1000 SKU: €3.75 per maand
1001 - 2500 SKU: €6.25 per maand
unlimited: € 6.75 per maand

 

De volgende staffelen worden gebruikt voor de Pro versie en toegevoegd aan de basisprijs van € 1,50:

0 - 10 SKU: Gratis
11 - 100 SKU: €1.25 per maand
101 - 250 SKU: €1.50 per maand
251 - 1000 SKU: €3.75 per maand
1001 - 2500 SKU: €6.25 per maand
unlimited: € 6.75 per maand

 

Powersale als Ecwid app

We hebben deze app voor Ecwid ontwikkeld. Als je vragen hebt over deze apps, horen we graag van je.
Voor directe installatie:
Ecwid-app: Powersale

Bekijk al onze Ecwid-apps hier. Ook bouwen we apps op maat en complete webshops in diverse systemen. Lees meer informatie over het bouwen van een webshop of neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden.

------------------

  • Price all your products at once, at a pre-planned time.
  • Easily make a selection of products, categories or brands that you want to discount.
  • Decide when your products should be returned to their original price.

Why Powersale?

It's on sale again! Seasonal sale, OP = OP, bulk, week, month, or day offer. With Powersale, prepare your products for sale so that the sale can start in one go. Nice and easy, clear and efficient. Let that sale begin!

 

How does Powersale work?

With the Powersale you can prepare your products for sale well in advance. Choose your product, your discount, and the date and time when you want to put your product on sale. Powersale does the rest. Do you want the products out of the sale after a certain period? You can configure this yourself in our App.

 

The Powersale application can be used in a basic version or in a Pro version.
In the Basic version it is possible to set a discount at product level that will start from a specific date and time.
In the Pro version it is possible to set a discount that will start from a specific date and time. The discount that may apply to specific products, entire categories or brands. You can also work with a percentage or absolute discount.

 

Installation:

Step 1: Install the App.
Step 2: Make a selection of categories, brands or products that you want to discount.
Step 3: Choose the discount percentage or the new absolute price.
Step 4: Choose the moment that the discount should be carried out, and the moment that the products should be given the original price again.
Step 5: Save your configuration. Powersale does the rest.

 

Cost:

The costs of this application are from € 1 per month after a trial period of 14 days.

The cost of the application is based on the number of SKU available in your webshop and the version you are using.

The following graduated scales are used for the Basic version and added to the basic price of € 1:

0 - 10 SKU: Free
11 - 100 SKU: €1.25 per month
101 - 250 SKU: €1.50 per month
251 - 1000 SKU: €3.75 per month
1001 - 2500 SKU: €6.25 per month
unlimited: € 6.75 per month

 

The following graduated scales are used for the Pro version and added to the basic price of € 1,50:

0 - 10 SKU: Free
11 - 100 SKU: €1.25 per month
101 - 250 SKU: €1.50 per month
251 - 1000 SKU: €3.75 per month
1001 - 2500 SKU: €6.25 per month
unlimited: € 6.75 per month

 

Powersale as Ecwid app

We developed this app or plugin for Ecwid. If you have any questions about these apps, we'd love to hear from you.

For direct installation:
Ecwid app: Powersale

 

View all our Ecwid apps here. We also build custom apps and complete web shops in various systems. Read more information about building a webshop or contact us directly for the possibilities.