Trustpilot

Binnenkort beschikbaar!

  • Verbind je webshop met trustpilot
  • Automatiseer het versturen van uitnodigingen voor bedrijfs- en productreviews.
  • Bouw vertrouwen op met Trustpilot en pluk de vruchten van je goede merkreputatie, door meer bezoekers en conversies te genereren.

Waarom Trustpilot?

Trustpilot staat voor vertrouwen en transparantie. Met ruim 1,2 miljoen nieuwe reviews per maand en 3 miljard bekeken reviews per maand, is Trustpilot het grootste en meest gebruikte reviewplatform ter wereld.

 

Hoe werkt de Trustpilot connector?

Met de Trustpilot connector nodig je je klanten uit om je shop en producten te beoordelen. Investeer in vertrouwen, ontvang mooie reviews, verhoog de conversie en verbeter je vindbaarheid in Google. Let op, deze applicatie werkt niet zonder een Trustpilot business account

 

Installatie

Stap 1: Installeer de App.

Stap 2: Koppel de App aan je eigen Trustpilot business account.
Stap 3: Bepaal het moment dat de review uitnodiging wordt verstuurd.
Stap 4: Configureer je afzender- en productreview instellingen.
Stap 5: Sla je configuratie op. De App doet de rest.

 

Extra informatie

Met deze App koppel je je webshop aan je TrustPilot account. Je dient zelf te beschikken over het juiste TrustPilot abonnement.

 

Kosten:

De kosten van deze app zijn vanaf € 2,50 per maand na een proefperiode van 14 dagen.

De kosten van de applicatie zijn gebaseerd op het aantal uitnodigingen die verstuurd worden aan je klanten. De kosten per uitnodiging bedragen € 0.10 per verzonden uitnodiging.

 

Trustpilot als Ecwid app

We hebben deze app of plug-in voor Ecwid ontwikkeld. Als je vragen hebt over deze apps, horen we graag van je.
Voor directe installatie:
Ecwid-app: Trustpilot

 

Bekijk al onze Ecwid-apps hier. Ook bouwen we apps op maat en complete webshops in diverse systemen. Lees meer informatie over het bouwen van een webshop of neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden.

------------------

Coming soon!

  • Connect your webshop with trustpilot
  • Automate sending invitations to company and product reviews.
  • Build trust with Trustpilot and reap the benefits of your good brand reputation by driving more visitors and conversions.

Why Trustpilot?

Trustpilot stands for trust and transparency. With over 1.2 million new reviews per month and 3 billion views per month, Trustpilot is the largest and most widely used review platform in the world.

 

How does the Trustpilot connector work?

With the Trustpilot connector you invite your customers to rate your shop and products. Invest in trust, receive great reviews, increase conversion and improve your findability in Google. Please note, this application will not work without a Trustpilot business account

 

Installation

Step 1: Install the App.

Step 2: Link the App to your own Trustpilot business account.

Step 3: Determine when the review invitation will be sent.

Step 4: Configure your sender and product review settings.

Step 5: Save your configuration. The App does the rest.

 

Additional information

With this App you can link your webshop to your TrustPilot account. You must have the correct TrustPilot subscription.

 

Cost:

The cost of this app is from € 2.50 per month after a trial period of 14 days.

The cost of the application is based on the number of invitations sent to your customers. The costs per invitation are € 0.10 per invitation sent.

 

Trustpilot as Ecwid app

We developed this app or plugin for Ecwid. If you have any questions about these apps, we'd love to hear from you. For instant setup:
Ecwid app: Trustpilot

 

Check out all of our Ecwid apps here. We also build custom apps and complete webshops in various systems. Read more information about building a webshop or contact us directly  for the possibilities.