Variation List View

  • Toon alle verschillende varianten van een product in een lijst

Waarom variant lijstweergave?

Met variantenlijstweergave is het bestellen van verschillende varianten kinderspel. U worstelt niet langer met onhandige vervolgkeuzemenu's en het heen en weer schakelen tussen productpagina en winkelwagentje. De variantenlijstweergave-app toont alle productvarianten in een lijstoverzicht, in plaats van een vervolgkeuzelijst.

 

Hoe werkt de variantlijstweergave?

In de app configureer je welke velden in de lijst worden getoond, activeer je vervolgens de app en sla je de instellingen op. Binnen enkele minuten worden de vervolgkeuzemenu's omgezet in handige lijsten.

 

Stappen voor installatie

Stap 1: Installeer de App.

Stap 2: upload de afbeeldingen die u naast de pictogrammen wilt weergeven en klik op opslaan.

Stap 3: De app doet de rest en toont de afbeeldingen naast de opties.

 

Kosten:

De kosten van deze app zijn vanaf € 1,- per maand na een proefperiode van 14 dagen.

De kosten van de applicatie zijn gebaseerd op het aantal SKU dat beschikbaar is in uw webshop. De volgende staffelen worden gebruikt en toegevoegd aan de basisprijs van € 1:

0 - 10 SKU: Gratis
11 - 100 SKU: €1.25 per maand
101 - 250 SKU: €1.50 per maand
251 - 1000 SKU: €3.75 per maand
1001 - 2500 SKU: €6.25 per maand
unlimited: € 6.75 per maand

 

Variation List View als Ecwid app

We hebben deze app of plug-in voor Ecwid ontwikkeld. Als je vragen hebt over deze apps, horen we graag van je.
Voor directe installatie:
Ecwid-app: Variatielijstweergave

 

Bekijk al onze Ecwid-apps hier. Ook bouwen we apps op maat en complete webshops in diverse systemen. Lees meer informatie over het bouwen van een webshop of neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden.

------------

  • Show all different variants of a product in a list

Why Variant list view?

With Variant list view, ordering different variants is child's play. No longer do you struggle with clumsy drop-down menus and switching back and forth between product page and shopping cart. The variant list view app shows all product variants in a list overview, instead of a dropdown.

How does Variant list view work?

In the app you configure which fields are shown in the list, then activate the app and save the settings. Within minutes, the drop-down menus are turned into useful lists.

 

Steps for installation

Step 1; Activate the app.

Step 2: upload the images you want to appear besides the icons and click on save.

Step 3The app will do the rest and will show the images next to the options.

 

Cost:

The costs of this application are from € 1 per month after a trial period of 14 days.

The cost of the application will be based on the number of SKU available in your webshop. The following graduated scales will be used and will be added to the basic price of € 1:

0 - 10 SKU: Free
11 - 100 SKU: €1.25 per month
101 - 250 SKU: €1.50 per month
251 - 1000 SKU: €3.75 per month
1001 - 2500 SKU: €6.25 per month
unlimited: € 6.75 per month

 

Variation List View as Ecwid app

We developed this app or plugin for Ecwid. If you have any questions about these apps, we'd love to hear from you.

For direct installation:
Ecwid app: Variation List View

 

View all our Ecwid apps here. We also build custom apps and complete web shops in various systems. Read more information about building a webshop or contact us directly for the possibilities.