VAT number validator

  • Europees btw-nummer validatie bij checkout
  • Handig order rapport gestuurd naar jouw email waarin per order staat of er een geldig btw nummer is ingevuld
  • Snel en makkelijk in te stellen

Waarom VAT number validator?

De VAT number validator app helpt jou met het controleren van Europese btw nummers. Je kan kiezen om een automatische validatie uit te voeren bij de checkout van klanten, daarnaast is er een mogelijkheid om periodiek een rapport gemaild te krijgen met daarin alle orders en of er een geldig btw nummer is ingevuld of niet.

 

Hoe werkt VAT number validator?

Activeer de Frontend check en vul een error bericht in om de validatie in de checkout aan te zetten. Voor het order report vul je een email adres in, de tijd vanaf wanneer je mails wil ontvangen en de frequentie waarin je mails wil ontvangen. Vervolgens activeer je het order report en dan zul je de mails gaan ontvangen.

 

Installatie

Stap 1: Installeer de App.

Stap 2: Configureer je instellingen.

Stap 3: Sla je configuratie op. VAT number validator doet de rest.

 

Kosten:

De kosten van deze app zijn vanaf € 2,50 per maand na een proefperiode van 14 dagen.

De kosten van de applicatie zijn gebaseerd op het aantal SKU dat beschikbaar is in uw webshop. De volgende staffelen worden gebruikt en toegevoegd aan de basisprijs van € 2,50:

0 - 10 SKU: Gratis
11 - 100 SKU: €1.25 per maand
101 - 250 SKU: €1.50 per maand
251 - 1000 SKU: €3.75 per maand
1001 - 2500 SKU: €6.25 per maand
unlimited: € 6.75 per maand

 

Vat number validator als Ecwid app

We hebben deze app of plug-in voor Ecwid ontwikkeld. Als je vragen hebt over deze apps, horen we graag van je.
Voor directe installatie:
Ecwid-app: Vat number validator

 

Bekijk al onze Ecwid-apps hier. Ook bouwen we apps op maat en complete webshops in diverse systemen. Lees meer informatie over het bouwen van een webshop of neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden.

------------------

  • European VAT number validation at  checkout
  • Handy order report sent to your email stating per order whether a valid VAT number has been entered
  • Quick and easy to set up

Why VAT number validator?

The VAT number validator app helps you check European VAT numbers. You can choose to perform an automatic validation at the checkout of customers, in addition, there is a possibility to periodically receive a report with all orders and whether a valid VAT number has been entered or not.

 

How does VAT number validator work?

Activate the Frontend check and enter an error message to enable validation in the checkout. For the order report you enter an email address, the time from when you want to receive mails and the frequency in which you want to receive mails. Then you activate the order report and you will receive the emails.

 

Installation

Step 1: Install the App.

Step 2: Configure your settings.

Step 3: Save your configuration. VAT number validator does the rest.

 

Cost:

The cost of this app is from € 2.50 per month after a trial period of 14 days.

The cost of the application is based on the number of SKU available in your webshop. The following tiers are used and added to the base price of € 2.50:

0 - 10 SKU: Free
11 - 100 SKU: €1.25 per month
101 - 250 SKU: €1.50 per month
251 - 1000 SKU: €3.75 per month
1001 - 2500 SKU: €6.25 per month
unlimited: € 6.75 per month

 

Vat number validator als Ecwid app

We developed this app or plugin for Ecwid. If you have any questions about these apps, we'd love to hear from you.

For instant setup: Ecwid app: Vat number validator

 

Check out all of our Ecwid apps here. We also build custom apps and complete webshops in various systems. Read more information about building a webshop or contact us directly for the possibilities.